Accrediteren bij Registerplein heeft voor mij als opleider een groot voordeel. De opleidingen die ik aanbied worden dagelijks door vele professionals gevonden in de cursusagenda.

Opleiden en beroepsregistratie

Bij Registerplein is scholing is een belangrijk onderdeel van beroepsregistratie. Met scholing wordt niet alleen een opleiding bedoeld maar alle deskundigheidsbevorderende activiteiten die gericht zijn op het verwerven en/of onderhouden van relevante kennis en vaardigheden voor de uitoefening van het beroep. Voorbeelden van scholingsvormen zijn: training, cursus, college, lezing, seminar, congres, E-learning en een webinar.

Veel registers werken met geaccrediteerde deskundigheidsbevordering. Als een scholing geaccrediteerd wordt, betekent dit dat Registerplein registerpunten toegekend heeft aan deze scholing. Een accreditatie geeft aan dat de scholing relevant is voor de beroepsuitoefening en dat de scholing bijdraagt aan de competentieversterking en het methodisch handelen van de professional.
Opleiders kunnen hun scholing gemakkelijk online laten accrediteren bij Registerplein.

Wanneer een scholing is geaccrediteerd door Registerplein wordt deze zichtbaar in de cursusagenda. In de cursusagenda zoeken vele professionals dagelijks gemakkelijk naar een scholing die voor hen relevant is, in de gewenste plaats en eventueel bij het gewenste opleidingsinstituut. Dit zijn uw toekomstige cursisten.

Wat doet Registerplein?

Registerplein toetst onafhankelijk en volgens breed gedragen criteria of geregistreerde professionals zich aantoonbaar scholen, hun competenties onderhouden en continu bijblijven op hun vakgebied. Om de kwaliteit van kennis en vaardigheden van geregistreerden te waarborgen, accrediteert Registerplein opleidingen die relevant zijn voor professionals. Zo weten geregistreerde professionals dat een opleiding of cursus aan de kwaliteitseisen voldoet en hoeveel punten zij daarvoor krijgen.

ISO certificering

Registerplein vraagt van professionals dat zij zich bezig houden met hun deskundigheidsbevordering. Daarom vindt Registerplein het belangrijk dat zij ook getoetst wordt op de interne processen. Registerplein is daarom ISO 9001:2015 gecertificeerd.

cursusagenda

In onze cursusagenda vindt u alle door Registerplein geaccrediteerde scholing.
 
 

accrediteren

Een bij Registerplein geaccrediteerde opleiding is voor de professionals extra interessant, omdat ze dan zeker zijn dat de scholing relevant is voor hun beroepsuitoefening.

accreditatiereglement

In het accreditatiereglement kunt de werkwijze en voorwaarden voor de accreditatie van deskundigheidsbevordering nalezen.
 

FAQ

Kijk hier voor de meest gestelde vagen.