Onze geaccrediteerde opleidingen genieten de voorkeur bij onze cursisten.

Accrediteren

Accrediteren is het toekennen van registerpunten aan een opleiding. Dit maakt een opleiding extra interessant voor professionals, want door een accreditatie weten professionals dat de scholing relevant is voor de beroepsuitoefening en bijdraagt aan hun competentieversterking en methodisch handelen. Geaccrediteerde opleidingen kunnen professional opvoeren bij geaccrediteerde deskundigheidsbevordering.

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering

Onder geaccrediteerde deskundigheidsbevordering vallen alle cursussen, trainingen, opleidingen, symposiums, workshops en andere activiteiten die door opleiders zijn aangeboden bij, en zijn geaccrediteerd door Registerplein.

Het Accreditatiereglement voor geaccrediteerde deskundigheidsbevordering is hier na te lezen.
Het complete aanbod geaccrediteerde deskundigheidsbevordering is gepubliceerd in de cursusagenda van Registerplein tenzij u als opleider anders heeft verzocht.

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering heeft een uniek kenmerk: het ID nummer dat ook in de cursusagenda staat vermeld. Uw cursisten moeten dit ID nummer ook vermelden bij het invoeren van de deskundigheidsbevordering in het eigen online dossier. Opleidingen die niet zijn geaccrediteerd en geen ID nummer hebben, vallen onder overige deskundigheidsbevordering.

Voor geaccrediteerde deskundigheidsbevordering geldt een minimum te behalen aantal registerpunten. Dit minimum staat vermeld in het registratiereglement van het register waarin uw cursist is ingeschreven. Dat betekent dat er van de cursist wordt verwacht wordt dat zij hieraan het vermelde aantal uren of méér besteden.

Accreditatiesysteem

Registerplein maakt gebruik van het online registratie- en accreditatiesysteem: PE-online. Opleiders (aanbieders van ontwikkel- en deskundigheidsbevorderende activiteiten) kunnen via dit systeem een accreditatieaanvraag aanbieden.

Registerplein beoordeelt deze aanvragen en kijkt of deze bijdraagt aan de competentieversterking, de vaardigheden en de beroepsrelevantie van de aangevraagde registers.

Berekening registerpunten

De netto tijdsduur van een deskundigheidsbevorderende activiteit wordt uitgedrukt in registerpunten met in achtneming van de volgende criteria:

  • Eén uur netto scholing is één punt
  • Bij de berekening van de netto scholingsduur is niet inbegrepen.
  • Ontvangst, koffiepauzes, lunches, diners, borrels, etc.
  • Reizen en vrijetijdsbesteding.
  • Welkomstspeeches, inleidingen, aankondigingen van sprekers en prijsuitreikingen.
  • Discussietijd zonder aantoonbare educatieve doelstelling aan het einde van een scholingsactiviteit.
  • Programmaonderdelen die niet aan de definitie van scholing voldoen.

In het register Sociaal Werkers wordt gerekend in aantallen ontwikkelactiviteiten in plaats van in uren en registratiepunten.