Heel erg fijn dat Registerplein meedenkt over de kosten.

Instellingsaccreditatie aanvragen bij Registerplein

Met instellingsaccreditatie kunt u als opleider opleidingen aanbieden ter accreditatie zonder dat voor elke afzonderlijke opleiding accreditatiekosten verschuldigd zijn.

Wat houdt deze instellingsaccreditatie in?
Een opleidingsinstelling kan kosteloos de aanvragen tot accreditatie bij Registerplein aanbieden en betaalt hiervoor een vast bedrag per jaar.

 

Voorwaarden:

  • U biedt tenminste drie jaar accreditatie van opleidingen aan bij Registerplein.
  • U maakt gebruik van het systeem PE online of bent bereid hiervan gebruik te maken.
  • U beschikt over een evaluatiesysteem om de kwaliteit van uw opleidingen te monitoren.
  • U heeft over de periode van minimaal 1 jaar voor de datum van aanvraag minstens 10 accreditaties aangevraagd bij Registerplein.
  • Instellingsaccreditatie is aan te vragen per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december)

 

Wat zijn de tarieven voor instellingsaccreditatie?

De kosten voor de accreditatie hangen af van het aantal opleidingen dat u in het afgelopen jaar hebt aangeboden. U betaalt voor de instellingsaccreditatie 75% van de totale accreditatiekosten uit het voorgaande kalenderjaar. Tegen dat tarief mag u maximaal het anderhalf keer dat aantal opleidingen aanbieden.

Voorbeeld:
In 2019 heeft u 10 opleidingen geaccrediteerd. In 2020 kunt u kiezen voor instellingsaccreditatie en voor 75% van de kosten van 10 individuele accreditaties tot maximaal 15 opleidingen aanbieden in 2020.

Wilt u meer opleidingen aanbieden? Dat geldt vanaf de 16e opleiding weer het reguliere individuele accreditatietarief.

 

Nadat u instellingsaccreditatie heeft verkregen

  • Registerplein blijft beoordelen of de accreditatieaanvraag voldoet aan de gestelde eisen voor de doelgroepen.
  • Registerplein blijft voorbehouden een aanvraag tot accreditatie te weigeren als niet is voldaan aan de eisen die beschreven staan in het accreditatiereglement.
  • Aanvragen die bij andere aanbieders dan Registerplein zijn gedaan tellen niet mee voor geaccrediteerde deskundigheidsbevordering bij Registerplein. De instelling moet een aanvraag bij Registerplein indienen.

 

Aanvraag indienen

U kunt instellingsaccreditatie aanvragen door een e-mail te sturen aan accreditatie@registerplein.nl onder vermelding van “Aanvraag instellingsaccreditatie”.

De aanvraag moet een onderbouwing bevatten waarom instellingsaccreditatie wordt aangevraagd en dat u voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden.